Contracte social de Decidim

Codi de garanties democràtiques

Aquest document defineix els principis que qualsevol integrant del projecte Decidim (sigui a títol individual, col·lectiu o institucional) es compromet a seguir: 1. Programari lliure i contingut obert: Decidim sempre serà lliure i obert a la col·laboració, sense obstacles legals per al seu ús , còpia i modificació. Per garantir això fem servir llicències lliures per al codi informàtic, el contingut (textos, imatges, etc.) i per a les dades. Això vol dir que Decidim sempre serà auditable, col·laborable, transparent, re-apropiable i fiable, sent això essencial per a una infraestructura democràtica. 2. El contingut de la participació sempre serà transparent, traçable i integral. Això vol dir que tot el contingut ha de ser accessible per a descàrrega, sempre ha de quedar constància de què va passar amb cada proposta realitzada, qui o quins la van crear, a quina decisió va ser incorporada o rebutjada i per què. El contingut ha de mostrar-se sense ser manipulat, qualsevol modificació (si és necessària) ha de quedar registrada i ha de ser accessible i auditable 3. La plataforma oferirà igualtat d’oportunitats d’inici a tots els objectes participatius (propostes, debats, etcètera) perquè es puguin conèixer, debatre, comentar, avaluar o tractar sense que hi hagi discriminació de cap tipus. 4. Les persones participants hauran de poder preservar la seva privacitat i dades personals alhora que els seus drets democràtics són verificables. 5. La plataforma ha de garantir la qualitat democràtica, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a cada participant i proposta. 6. La plataforma ha de complir amb els estàndards d’accessibilitat, el seu ús ha de facilitar la integració de la participació digital i presencial i les organitzacions que la utilitzin han de posar en marxa sistemes de mediació digital i formació per a la participació.

Metadades

Títol

Contracte social de Decidim

Subtítol

Codi de garanties democràtiques

Versió

0.1

Autoria

Decidim Team

Contribució

Carol Romero, Arnau Monterde, Andrés Lucena, Antonio Calleja, Pablo Aragón and Xabier E. Barandiaran.

Resum

Aquest document defineix els principis que qualsevol integrant del projecte Decidim (sigui a títol individual, col·lectiu o institucional) es compromet a seguir: 1. Programari lliure i contingut obert: Decidim sempre serà lliure i obert a la col·laboració, sense obstacles legals per al seu ús , còpia i modificació. Per garantir això fem servir llicències lliures per al codi informàtic, el contingut (textos, imatges, etc.) i per a les dades. Això vol dir que Decidim sempre serà auditable, col·laborable, transparent, re-apropiable i fiable, sent això essencial per a una infraestructura democràtica. 2. El contingut de la participació sempre serà transparent, traçable i integral. Això vol dir que tot el contingut ha de ser accessible per a descàrrega, sempre ha de quedar constància de què va passar amb cada proposta realitzada, qui o quins la van crear, a quina decisió va ser incorporada o rebutjada i per què. El contingut ha de mostrar-se sense ser manipulat, qualsevol modificació (si és necessària) ha de quedar registrada i ha de ser accessible i auditable 3. La plataforma oferirà igualtat d’oportunitats d’inici a tots els objectes participatius (propostes, debats, etcètera) perquè es puguin conèixer, debatre, comentar, avaluar o tractar sense que hi hagi discriminació de cap tipus. 4. Les persones participants hauran de poder preservar la seva privacitat i dades personals alhora que els seus drets democràtics són verificables. 5. La plataforma ha de garantir la qualitat democràtica, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a cada participant i proposta. 6. La plataforma ha de complir amb els estàndards d’accessibilitat, el seu ús ha de facilitar la integració de la participació digital i presencial i les organitzacions que la utilitzin han de posar en marxa sistemes de mediació digital i formació per a la participació.

Paraules clau

decidim, democràcia participativa, programari lliure, codi obert, ciutats, organitzacions

Història del document

Aquest document va ser originalment desenvolupat com a contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el consorci d’ajuntaments catalans Localret, signat a Barcelona el dia 1 de Febrer de 2017 i al qual es van adherir els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Badalona, Gavà i Sant Cugat del Vallès. El títol original d’aquell conveni va ser "Codi de garanties democràtiques i col·laboració oberta". Més endavant el document va prendre el títol de "contracte social" i es va estendre també a contractes públics amb proveïdors de serveis i desenvolupadors de la plataforma i a la comunitat Decidim en el seu conjunt.

Com es cita

Decidim Team, 2019, Contracte social de Decidim

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i persones autores del text, sota les llicències Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0) i Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later).

Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0)

Sou lliures de copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, remesclar, transformar i crear a partir del material, per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats mentre compliu amb els termes de la llicència. Sota les condicions següents: a) Reconeixement: heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han fet canvis. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que teniu el suport del llicenciador o el rebeu per l’ús que en feu; b) Compartir igual: si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, haureu de difondre les vostres contribucions sota la mateixa llicència que l’original. No hi ha restriccions addicionals, no podeu aplicar termes legals o mesures tecnològiques que legalment restringeixin fer allò que la llicència permet. Podeu trobar les llicències completes en els enllaços següents: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca.

Llicència de documentació lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later)

Es concedeix permís per copiar, distribuir o modificar aquest document sota els termes de la llicència de documentació lliure GNU, versió 1.3 o qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Software Foundation; sense seccions invariants ni textos de coberta davantera, tampoc textos de contraportada. Una còpia de la llicència es pot trobar a http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.