Funcionalitats i característiques de Decidim

Full de ruta 2017/2018

Decidim [https://decidim.org] és una infraestructura digital per a la democràcia participativa basada en programari lliure (Ruby on Rails), que facilita la creació de portals de participació ciutadana. Les persones usuàries de la plataforma (participants) interactuen a través dels mecanismes de participació anomenats components, que ofereixen funcionalitats específiques per a diferents espais de participació. És a dir, els espais de participació, com les Iniciatives, les Assemblees, els Processos o les Consultes, disposen de components que es combinen com a mecanismes de participació. Entre els components més destacats hi ha les trobades presencials, les enquestes, les propostes, les votacions, el seguiment de resultats i els comentaris. Per exemple, un procés de participació específic com l’elaboració de pressupostos participatius pot combinar, en les seves diferents fases, diversos components per a: convocar i registrar els resultats de trobades presencials amb la ciutadania, realitzar una enquesta, fer propostes, i en les fases finals del procés, fer una votació per decidir sobre els projectes amb un sistema de despesa del pressupost (sempre després d’un període de comentaris i debats), realitzar una enquesta d’avaluació i, finalment, un seguiment de l’execució dels projectes escollits.

Metadades

Títol

Funcionalitats i característiques de Decidim

Subtítol

Full de ruta 2017/2018

Versió

1.0

Edició

Xabier E. Barandiaran, Carolina Romero

Autoria

Xabier E. Barandiaran, Carolina Romero

Contribució

Asier Amezaga, Andrés Pereira de Lucena

Revisió

Andrés Pereira de Lucena, Marta Almela, Juan Linares

Participació

Josan Minguela, Joana Guijarro

Resum

Decidim [https://decidim.org] és una infraestructura digital per a la democràcia participativa basada en programari lliure (Ruby on Rails), que facilita la creació de portals de participació ciutadana. Les persones usuàries de la plataforma (participants) interactuen a través dels mecanismes de participació anomenats components, que ofereixen funcionalitats específiques per a diferents espais de participació. És a dir, els espais de participació, com les Iniciatives, les Assemblees, els Processos o les Consultes, disposen de components que es combinen com a mecanismes de participació. Entre els components més destacats hi ha les trobades presencials, les enquestes, les propostes, les votacions, el seguiment de resultats i els comentaris. Per exemple, un procés de participació específic com l’elaboració de pressupostos participatius pot combinar, en les seves diferents fases, diversos components per a: convocar i registrar els resultats de trobades presencials amb la ciutadania, realitzar una enquesta, fer propostes, i en les fases finals del procés, fer una votació per decidir sobre els projectes amb un sistema de despesa del pressupost (sempre després d’un període de comentaris i debats), realitzar una enquesta d’avaluació i, finalment, un seguiment de l’execució dels projectes escollits.

Paraules clau

Decidim, plataforma de participació democràtica, components, espais de participació, programari, e-democràcia, participació, assemblearisme, participació ciutadana, processos participatius, consells de barri, consultes ciutadanes, accountability, rendició de comptes, propostes, e-voting, transparència

Història del document

Aquest document inclou una descripció de les funcionalitats existents a Decidim i d’aquelles en fase de desenvolupament o d’adjudicació (definides en els plecs del concurs públic de contractació per al desenvolupament de Decidim publicats per l’Ajuntament de Barcelona, codi d’expedient 17000141). En el disseny de les funcionalitats existents i previstes hi van participar centenars de persones: durant les Jornades Anuals Metadecidim 2016, en el procés de participació Metadecidim del portal de participació de l’Ajuntament de Barcelona i en les trobades mensuals SOM.meta.decidim. El document també pren conceptes i procediment del nou reglament de participació de l’Ajuntament de Barcelona, que s’aprovarà previsiblement el dia 29 de setembre i ha estat elaborat participativament a través del portal decidim.barcelona. Amb motiu de les Jornades Anuals Metadecidim 2017, de la necessitat de coordinar la implementació de les futures funcionalitats amb diferents equips de tècnics municipals i de publicar un roadmap actualitzat, l’equip Decidim va començar a redactar aquest document perquè serveixi com a referència de les funcionalitats presents i previstes de Decidim en el període 2017-2018.

Com es cita

Barandiaran, X.E. & Romero, C. (2017) Funcionalitats i característiques de Decidim. v1.0.

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i persones autores del text, sota les llicències Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual Internacional 4.0 (CC-BY-SA-4.0) i Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later).

Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0)

Sou lliures de copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, remesclar, transformar i crear a partir del material, per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats mentre compliu amb els termes de la llicència. Sota les condicions següents: a) Reconeixement: heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han fet canvis. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que teniu el suport del llicenciador o el rebeu per l’ús que en feu; b) Compartir igual: si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, haureu de difondre les vostres contribucions sota la mateixa llicència que l’original. No hi ha restriccions addicionals, no podeu aplicar termes legals o mesures tecnològiques que legalment restringeixin fer allò que la llicència permet. Podeu trobar les llicències completes en els enllaços següents: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca.

Llicència de documentació lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later)

Es concedeix permís per copiar, distribuir o modificar aquest document sota els termes de la llicència de documentació lliure GNU, versió 1.3 o qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Software Foundation; sense seccions invariants ni textos de coberta davantera, tampoc textos de contraportada. Una còpia de la llicència es pot trobar a http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.