Guia d’implantació i administració de Decidim

Metadades

Títol

Guia d’implantació i administració de Decidim

Versió

0.1

Autoria

Decidim Team

Resum

Paraules clau

decidim, democràcia participativa, programari lliure, codi obert, ciutats, organitzacions

Com es cita

Decidim Team, 2019, Guia d’implantació i administració de Decidim

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i persones autores del text, sota les llicències Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual Internacional 4.0 (CC-BY-SA-4.0) i Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later).

Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0)

Sou lliures de copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, remesclar, transformar i crear a partir del material, per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats mentre compliu amb els termes de la llicència. Sota les condicions següents: a) Reconeixement: heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han fet canvis. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que teniu el suport del llicenciador o el rebeu per l’ús que en feu; b) Compartir igual: si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, haureu de difondre les vostres contribucions sota la mateixa llicència que l’original. No hi ha restriccions addicionals, no podeu aplicar termes legals o mesures tecnològiques que legalment restringeixin fer allò que la llicència permet. Podeu trobar les llicències completes en els enllaços següents: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca.

Llicència de documentació lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later)

Es concedeix permís per copiar, distribuir o modificar aquest document sota els termes de la llicència de documentació lliure GNU, versió 1.3 o qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Software Foundation; sense seccions invariants ni textos de coberta davantera, tampoc textos de contraportada. Una còpia de la llicència es pot trobar a http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.