Pàgines

Fa referència a les pàgines estàtiques que contenen la informació general sobre la plataforma Decidim com les preguntes freqüents/ FAQ (Què és decidim? Com puc participar? Com creo i verifico el meu compte? Què són els processos participatius? etc.), els termes i les condicions d’ús (informacions legals i d’utilització) i els aspectes relacionats amb l’accessibilitat de la plataforma. Els usuaris o participants podran accedir a aquestes informacions des de la pestanya Més informació (al menú principal), i des del footer (a peu de pàgina).

Per a crear i editar les pàgines estàtiques, clicar PÀGINES en el menú del TAULER DE CONTROL. A continuació clicar Crea en el submenú PÀGINES o directament en la finestra que s’obre i on apareixerà el llistat de pàgines estàtiques un cop hagin estat creades (Figura 14).

Pàgines 1.png
Figura 1. Pàgines.

Des d’aquest llistat, clicant les icones de la dreta, també es pot Visualitzar com quedaran les pàgines, Editar i Eliminar cadascuna d’elles.

Quan es configura una pàgina s’han d’omplir els camps (Figura 15): el Títol de la pàgina, el Contingut (el text a què fa referència la pàgina) i el Nom curt d’URL que identificarà la pàgina (per exemple, si la pàgina és sobre accessibilitat, “accessibility”: la paraula accessibility apareixerà al final de l’adreça web de la pàgina, https://decidim.diba.cat/pages/accessibility). En acabar, clicar Nova.

Per a la redacció del contingut de les pàgines estàtiques, es poden veure i utilitzar lliurement els texts que hi ha a l’Annex I.

Pàgines 2.png
Figura 2. Nova pàgina.