Manual d’administració de Decidim

Metadades

Títol

Manual d’administració de Decidim

Versió

0.10

Autoria

Marta Almela (IN3/UOC), Arnau Monterde (IN3/UOC), Juan Linares (IN3/UOC), Antonio Calleja-López (IN3/UOC)

Contribució

Carolina Romero  (Localret), Xabier Barandiaran (Ajuntament de Barcelona), Mònica Garriga Miret (Free Knowledge Institute (FKI)), Joan Olivé Llanos (Ajuntament de Barcelona), Mariola Ruiz (Ajuntament de Barcelona), Inma Rodríguez (Ajuntament de Barcelona)

Resum

Paraules clau

Decidim, manual d’administració, plataforma de participació democràtica, components, espais de participació, programari, e-democràcia, participació, assemblearisme, participació ciutadana, processos participatius, consells de barri, consultes ciutadanes, accountability, rendició de comptes, propostes, e-voting, transparència

Història del document

La primera versió d’aquest document respon a un encàrrec de la Diputació de Barcelona, dins el projecte "Desenvolupament del disseny conceptual del multitenancy i les funcionalitats bàsiques del configurador de processos participatius de la plataforma web de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona". Va ser realitzat pel grup de recerca Tecnopolítica, de Communication Networks and Social Change (CNSC) a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El document ha seguit evolucionant i en aquesta versió s’introdueixen les millores, noves funcionalitats i espais de participació que incorporen les versions del programari de Decidim v0.7, v0.8, v0.9 i v0.10.

Com es cita

Marta Almela (IN3/UOC), Arnau Monterde (IN3/UOC), Juan Linares (IN3/UOC), Antonio Calleja-López (IN3/UOC), 2019, Manual d’administració de Decidim

Copyleft

Ajuntament de Barcelona i persones autores del text, sota les llicències Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual Internacional 4.0 (CC-BY-SA-4.0) i Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later).

Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA-4.0)

Sou lliures de copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, remesclar, transformar i crear a partir del material, per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats mentre compliu amb els termes de la llicència. Sota les condicions següents: a) Reconeixement: heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han fet canvis. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que teniu el suport del llicenciador o el rebeu per l’ús que en feu; b) Compartir igual: si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, haureu de difondre les vostres contribucions sota la mateixa llicència que l’original. No hi ha restriccions addicionals, no podeu aplicar termes legals o mesures tecnològiques que legalment restringeixin fer allò que la llicència permet. Podeu trobar les llicències completes en els enllaços següents: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca.

Llicència de documentació lliure de GNU (GFDL-1.3-or-later)

Es concedeix permís per copiar, distribuir o modificar aquest document sota els termes de la llicència de documentació lliure GNU, versió 1.3 o qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Software Foundation; sense seccions invariants ni textos de coberta davantera, tampoc textos de contraportada. Una còpia de la llicència es pot trobar a http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.