Configuració de la plataforma Decidim del municipi

Per configurar la plataforma Decidim del municipi, clicar CONFIGURACIÓ a la part inferior del panell d’administració (TAULER DE CONTROL). Apareix un formulari amb la informació que cal omplir i les imatges que es poden carregar (Figura 9).

image
Figura 1. Configuració de la plataforma Decidim.

La plataforma és multi-idioma, tot i que la traducció no es realitza automàticament. Si s’ha decidit que la plataforma sigui en dues llengües, per exemple, català i castellà, s’hauran d’omplir els camps en ambdós idiomes. Per a cadascun dels camps de text, caldrà clicar “CA” quan s’escrigui en català i “ES” per al text en castellà.

Els camps que cal omplir són els següents:

Apartat Configuració (Figura 9):

 • Nom: correspon al nom de la plataforma, en l’ exemple Formació Decidim.

 • Social: Nom del perfil de les xarxes socials (Twitt**er, Facebook, Instagram, Youtube, Github). Només les que s’utilitzen.

 • Idioma per defecte**: seleccionar l’idioma per defecte amb el qual s’obrirà la plataforma.

 • Prefix de referència: identificador únic o acrònim del nom del municipi que apareixerà amb les propostes, en les cites presencials, els resultats, etc.

Apartat Aparença (Figura 10):

 • Mostra Estadístiques: marcar si es vol mostrar estadístiques.

 • Descripció: breu text d’introducció a continuació de la imatge principal.

 • Text de benvinguda: eslogan (frase breu) que apareix sobre la imatge principal. En l’ex.: “Benvingut/da a la Formació Decidim!”.

 • URL del botó d’acció: Pots sobreescriure a on enllaça el botó d’acció principal de la pàgina d’inici. Utilitza rutes parcials, no URLs completes aquí. Accepta lletres, números, guions i barres, i ha de començar amb una lletra. El botó d’acció principal es mostra a la pàgina d’inici entre el text de benvinguda i la descripció.

 • Text del botó d’acció: Pots sobreescriure el text del botó d’acció principal a la pàgina d’inici per cada idioma disponible a la teva organització. Si no s’omple, s’utilitzarà el valor predeterminat. El botó d’acció principal es mostra a la pàgina d’inici entre el text de benvinguda i la descripció.

 • Bàner de contingut ressaltat: pots clicar Mostra la pancarta de contingut ressaltat i omplir les següents dades: Títol, Descripció breu, Títol del botó d’acció, Subtítol del botó d’acció, URL del botó d’acció, Imatge, es veurà la imatge actual i podràs eliminar-la clicant Eliminar aquest arxiu.

 • Edita bànner omnipresent: clica Mostra pancarta omnipresent i omple les següents dades: Títol, Descripció breu i URL.

 • URL oficial de l’organització: adreça web institucional de la institució.

 • Fragments de capçalera: utilitza aquest camp per afegir coses al head d’HTML. L’ús més habitual és integrar serveis de tercers que requereixen codi JavaScript o CSS addicional. A més, pots utilitzar-lo per afegir etiquetes meta addicionals a l’HTML. Tingues en compte que això només es mostrarà a les pàgines públiques, no a la secció d’administració.

 • Mostra Estadístiques: marcar si es vol mostrar estadístiques.

 • Descripció: breu text d’introducció a continuació de la imatge principal.

 • Text de benvinguda: eslogan (frase breu) que apareix sobre la imatge principal. En l’ex.: “Benvingut/da a la Formació Decidim!”.

 • URL del botó d’acció: Pots sobreescriure a on enllaça el botó d’acció principal de la pàgina d’inici. Utilitza rutes parcials, no URLs completes aquí. Accepta lletres, números, guions i barres, i ha de començar amb una lletra. El botó d’acció principal es mostra a la pàgina d’inici entre el text de benvinguda i la descripció.

 • Text del botó d’acció: Pots sobreescriure el text del botó d’acció principal a la pàgina d’inici per cada idioma disponible a la teva organització. Si no s’omple, s’utilitzarà el valor predeterminat. El botó d’acció principal es mostra a la pàgina d’inici entre el text de benvinguda i la descripció.

 • Bàner de contingut ressaltat: pots clicar Mostra la pancarta de contingut ressaltat i omplir les següents dades: Títol, Descripció breu, Títol del botó d’acció, Subtítol del botó d’acció, URL del botó d’acció, Imatge, es veurà la imatge actual i podràs eliminar-la clicant *Eliminar aquest arxiu.

 • Edita bànner omnipresent: clica Mostra pancarta omnipresent i omple les següents dades: Títol, Descripció breu i URL.

 • URL oficial de l’organització: adreça web institucional de la institució.

 • Fragments de capçalera: utilitza aquest camp per afegir coses al head d’HTML. L’ús més habitual és integrar serveis de tercers que requereixen codi JavaScript o CSS addicional. A més, pots utilitzar-lo per afegir etiquetes meta addicionals a l’HTML. Tingues en compte que això només es mostrarà a les pàgines públiques, no a la secció d’administració.

Pel que fa a les imatges, és recomana veure abans la disposició de les imatges en alguna de les plataformes Decidim. S’han de carregar les següents imatges:

 • Imatge de la pàgina d’inici: fotografia/ imatge d**e la homepage, dimensions mínimes 2880px d’amplada x 1800px d’alçada.

 • Logotip: imatge corporativa de la plataforma Decidim, dimensions mínimes 456px d’amplada x 148px d’alçada.

 • **Icona: favicon o icona de pàgina que permet identificar la pàgina web, , dimensions mínimes 80px d’amplada x 74px d’alçada.

 • Logotip oficial de la capçalera: correspon a l’isotip de l’ajuntament, sortirà a la part superior dreta de totes les pàgines de la plataforma, dimensions mínimes 271px d’amplada x 88px d’alçada.

 • Logotip oficial del peu de pàgina: isotip de l’ajuntament, surt a la part inferior esquerra de totes les pàgines, dimensions 64px d’amplada x 64px de alçada.

Un cop fet, clicar Actualitzar.

image
Figura 2. Aparença de la plataforma Decidim.

Per acabar de configurar la plataforma, cal especificar els àmbits, és a dir, les àrees territorials d’organització (districtes, barris, etc.) i/o sectorials a les quals es podran vincular els processos participatius. Els àmbits es poden classificar segons tipus d’àmbit si es considera oportú.

Per a configurar els tipus d’àmbit, en el submenú CONFIGURACIÓ, clicar Tipus d’àmbit i a continuació clicar AFEGIR. Omplir els camps Nom i Plural (en català i en castellà) i clicar Crea Tipus d’Àmbit (Figura 11).

tipus àmbit.png
Figura 3. Tipus d’Àmbit.

Per a configurar els àmbits, en el submenú CONFIGURACIÓ clicar Àmbits, i afegir els àmbits un per un clicant AFEGIR. Per a cadascun dels àmbits cal omplir els camps Nom i Codi (en català i en castellà), i seleccionar el tipus d’àmbit en el desplegable Scope type. A continuació clicar Crea àmbit (Figura 12).

Àmbits.png
Figura 4. Nou Àmbit.

Un cop creats , apareix el llistat dels àmbits que han estat configurats (nom i tipus d’àmbit). Des d’aquest llistat, clicant les icones de la dreta, es pot Veure, Editar i Eliminar cadascun dels àmbits (Figura 13).

Àmbits2.png
Figura 5. Àmbits.